எனக்கு பிடித்த குறள் – பாகம் 1

தக்கார் தகவிலர் என்பது அவரவர்
எச்சத்தாற் காணப்ப படும்.

அதிகாரம்: நடுவு நிலைமை குறள் இயல்: இல்லறவியல் குறள் பால்: அறத்துப்பால் தகுதி பற்றி வேறு யாரும் இவ்வளவு தெளிவு கொடுத்தார்களா? எனக்கு தெரியாது . அதனால் தானோ என்னவோ ‘கடுகைத் துளைத்து ஏழ் கடலைப் புகட்டிக் குறுகத் தரித்த குறள்’ – என்று புகழ்ந்தார் இடைக்காடர். வாழ்க்கையில் பல்வேறு தருவாய்களில் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் பிறரை நடுவுநிலைமை தன்மையின் பேரில் தரம் பிரித்து பார்க்கும் சூழ்நிலையை எதிர் நோக்குகிறோம். வள்ளுவர் மிக எளிதாக அதற்கு ஒரு அளவுகோல் நிர்ணயிக்கிறார். நடுவுநிலைமை உடையவர் நடுவுநிலை‌மை இல்லாதவர் என்பது அவரவர்க்குப் பின் எஞ்சி நிற்பவற்றில் காணலாம் என்கிறார். எவ்வளவு சொல்வன்மை . பொதுவாக பின் என்ற சொல்லை தேர்ந்து எடுக்கிறார். அது ஒரு காரியத்தை குறிக்கலாம் , கருத்தை குறிக்கலாம், மனிதரை ஒட்டுமொத்தமாக குறிக்கலாம். அதே போல் எச்சம் என்ற சொல் எஞ்சி நிற்பவை என்ற பொது சொல். அது நன்மை/தீமை, புகழ்/பழி, அழிவு /ஆக்கம், நலம்/கேடு என்று எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஆங்கிலத்தில் தோராயமாக “telltale” என்பார்கள். எஞ்சி நிற்கும் சுவடுகளை கொண்டு தரம் பிரித்துப்பார் என்கிறார். எவ்வளவு தீர்க்கமான குறள் என்று வியக்காமல் இருக்க முடியவில்லை.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s